NEI Data Share

NEI labs public data to download.

File Size Description SHA1 Checksum Last Updated
lsr -- Folder -- --
dex -- Folder -- --
Dex2.zip 10630.8 KB -- 630f672694066f49ec40169b1a300feaa423eacb 5/8/2015
Dex_1.0.tar.gz 48198 KB -- 1e48d8a3b713fe7a4c8de3be3048f5c7e04f7f2b 2/2/2017
dex-linux-rexMatlabR12-05-09-2003.tar.gz 2898.92 KB -- c58779887e7a7e6caef99045b16baa89619cbf72 5/8/2015
dex_Linux_Rex_matlabr13_28Jan2005.tar.gz 526.63 KB -- 1956c4efc29d925cedbe3e9cf733655e556f291f 5/8/2015
dex-linux-rexNoMatlab-05-09-2003.tar.gz 2892.66 KB -- a17507034942f581fd068d700f559655d1e8af30 5/8/2015
dex-linux-tempoMatlabR12-05-09-2003.tar.gz 2762.48 KB -- 460d5d71b052632ddc2e27edca5dd182e775e330 5/8/2015
dex-linux-tempoNoMatlab-05-09-2003.tar.gz 2756.04 KB -- f9178b6fab4755a04e041f7e4fcfbb3d0e2d97a9 5/8/2015
dex-motif-linux-16Feb2006.tar.gz 14399.96 KB -- 058137eaa3a7f3b7093f8c8b6eeac4723b21789a 5/8/2015
dex-nutcracker-08-20-2001.zip 4355.35 KB -- 7f9f494feb437688b019d6fa58954ec9866cfe99 5/8/2015
dex_nutcracker_rex_05May2003.zip 2315.81 KB -- d8f662a2826895f3b9907f47c70140872785dd5a 5/8/2015
dex_nutcracker_tempo_05May2003.zip 1722.68 KB -- cd2da199f397f0d6f603393a2913c43f3b68c75c 5/8/2015
dex.pdf 1913 KB -- 6fcbbfebb36e1678a5dc2b5121154d4338af64d6 5/8/2015
Illchester.gpx 247.37 KB -- 07339abf14f36bb47fccecd082d3576f52f5526a 5/8/2015
QtDex_Linux_21May2009.tar.gz 6541.21 KB -- 5a7c5ed846f4a509be61b7ee154570677ed526da 5/8/2015
QtDex_Win32_29Apr2011.zip 6931.37 KB -- db2ef6052bec29c3dff8acad7535b345c763047f 5/8/2015
QtDex_Win64_29Apr2011.zip 6976.87 KB -- 7f5535a54d727e6ea2333b40728de6348435a8fd 5/8/2015
TigFonts.zip 56.46 KB -- a9c56d73d87adc0238affa3e653dcc2031084fad 5/8/2015
vmwareActivation.pdf 162.12 KB -- 716f2595b0fd7b02084384f42e3928855f533c9e 5/8/2015
xview.tar.gz 1987.38 KB -- e89b586720a6f7e63e400fc612d0b240326b3ec1 5/8/2015
mex -- Folder -- --
bgi.zip 90.81 KB -- 64a021471a71e3d309fe173b2a078b1d72b3bf60 5/8/2015
copywrite.txt 0.74 KB -- 4ab20e645b0a4b9159669c878bc9c0b5bc83e011 5/8/2015
license.ps 17.31 KB -- 3a9a094d57251ab68044b02d5013352b77f6fb54 5/8/2015
manual.zip 354.32 KB -- 3f4473ac6cbe0644ba83259d4d430d628ba74e53 5/8/2015
mex510.zip 2980.66 KB -- 34f146831bb4c82a3cb190e642763c1873f3d288 5/8/2015
mex5.zip 138.68 KB -- edd31f7cdd996ae649d6c51c34b7a0ae8ea1618b 5/8/2015
Mex.zip 18453.85 KB -- 9e50b26a2212accae25fbaf51e37a9d9dc2fdadb 5/8/2015
mmdr.tar.gz 34.13 KB -- 647c40dfb3f132cf3a737a75a217a385bc2b178d 5/8/2015
mmdr.zip 36.97 KB -- df064a4943c5e1d5becba2400bac354de31ecbd4 5/8/2015
paper.zip 112.56 KB -- 9ef42f32d277c6f0c8a7d79f8553b8bd18de0b0a 5/8/2015
qnx632Mex29_22Apr2011.tar.gz 287.77 KB -- 59fde1abc1b778e1694d35b51cc2531eac502812 5/8/2015
qnx640Mex29_22Apr2011.tar.gz 283.89 KB -- 67f292f2b8fa12a42954cb468dcc92ccbd8c5f0d 5/8/2015
qnx640Mex29smp_16Jun2011.tar.gz 287.93 KB -- 67132ff39c7b63be824ab35e885b37a6aa21c0e6 5/8/2015
QtMex_Linux_12Jun2008.tar.gz 4156.67 KB -- b51dc444f5fada91f1979addf3b00d66f561409c 5/8/2015
QtMex_Win32_2May2011.zip 2144.18 KB -- a26d2039f711a73fcac465868468548dff0fff39 5/8/2015
QtMex_Win32_3Jun2009.zip 6136.45 KB -- 6540b865d069512d0de19dda8d02c303a8438f9a 5/8/2015
QtMex_Win64_2May2011.zip 6621.86 KB -- f1af5c86df411b7fa915971cdf3f880da3ccb325 5/8/2015
readme.txt 2.31 KB -- d4b09b0421cd9551ce85cfed5dcc1c7fb1408131 5/8/2015
rtpMex29_22Apr2011.tar.gz 289.54 KB -- dcbfffefb1b727fe2182da6f7a46ad7f88c0632b 5/8/2015
XmMex.readme 0.15 KB -- 556bfd3666cec8dcdcb97fa2ba2e1cc2ade5cd45 5/8/2015
pyElectrode -- Folder -- --
copywrite.txt 0.76 KB -- 2d106c6179ffe718ced32ba925c3a28f825187a7 5/8/2015
manual_pyElectrode.pdf 3592.26 KB -- 61cd89dd87cb8d7260bdf3e5a7e1eae2544ef1e8 5/8/2015
old 4 KB -- -- 5/8/2015
pyElectrode_0.3.0_linux_x64 58321.2 KB -- b83be46df3bcb85c4d9b6738b3e598c7fca451a5 5/8/2015
pyElectrode_0.3.0_Mac.dmg 27812.27 KB -- 6b2dd081f83b917024e0c7bb5cfbdcc88466da3c 5/8/2015
pyElectrode_0.3.0.py 91.99 KB -- ff532c8178fbaffc06b9a50f39749ea3054ca131 5/8/2015
pyElectrode_0.3.0_win64.exe 24600.48 KB -- 5ffc087118545c08ab2f612cd373ae38c4a3780d 5/8/2015
README.txt 1.36 KB -- f3d0cccf9bfc38b71a223a240b8fdcbb5935516e 5/8/2015
rex -- Folder -- --
Configuring ANTEC.doc 41 KB -- 148fd9b6458d3d85e73de20e7d2a2889850aa206 5/8/2015
copywrite.txt 0.74 KB -- 4ab20e645b0a4b9159669c878bc9c0b5bc83e011 5/8/2015
electrodeCntrl.tar.gz 34.42 KB -- fafe4883d11589868c821a66a017c88dea15d7ba 5/8/2015
HowToGetStartedWithRex.pdf 193.78 KB -- a5c43649c24d95e01392d45e836dbb6129e54ea3 5/8/2015
newDual.tar 500 KB -- 7e05b26d04f5e43c3452c1fd1ab8e0c7a3504226 5/8/2015
photocellSchematic.ps 56.93 KB -- 3cd1a0768491b4f10077aa5b52aaef1cd7789003 5/8/2015
README 0.58 KB -- 816e58109492ec885f099e1baa4fe4278f399072 5/8/2015
rex_15Oct2010.pdf 5090.21 KB -- 3112b245912fe8bce268053d34215a6eaa456520 5/8/2015
rex_19May2009.pdf 5848.74 KB -- 6015e2e4cbec92e4c731d2d317db29924d2b12da 5/8/2015
rex_7Apr2008.pdf 4798.95 KB -- cb787f261b92bd9139a0d311faf01d07e1fde474 5/8/2015
Install_Instructions_QNX_650.pdf 365 KB -- 08e07f04601e708f69d419f06a8302d9aec35113 5/8/2015
RexDoc_15Oct2010.pdf 5091 KB -- 3112b245912fe8bce268053d34215a6eaa456520 5/8/2015
REX_README_FIRST_7_May_2015.pdf 66 KB -- c924846a2788bdf2093e2e02fef4d2eccbcb1e9f 5/8/2015
RexDoc_26Aug2016.pdf 5986 KB -- 469ff62ca701fdf42ff0f5c9ac6a4e1559b90eb7 8/29/2016
rex4 -- Folder -- --
rex_4-3b.tar 3371.5 KB -- d1064a8ba2a0597641f0f61c1af4f64217b4562d 5/8/2015
rex6 -- Folder -- --
README 5.97 KB -- affaa644cfeac78f5ad7c270814ae464440e6735 5/8/2015
config.tar 325.5 KB -- 05ab42025d836659b822f21ee858b59eb0f36735 5/8/2015
rex5.5_08Sep99.tar.zip 1317.82 KB -- ba2dd935287cd46a4dc5e08d9d748fdb6fc800c6 5/8/2015
doc -- Folder -- --
Chapter00.ps 6.78 KB -- 4fb66eb922d13f75076f916b84d651d8efe9e8a3 5/8/2015
Chapter01.ps 215.44 KB -- 83122b060572ff08bda8b9a1b952d364fc66d1d7 5/8/2015
Chapter02.ps 79.83 KB -- 020a9316be0998d9d9f34714519672654eb7a356 5/8/2015
Chapter03_intro.ps 7.02 KB -- b69d527f512eee034973419344dc98df361ef73d 5/8/2015
Chapter03_lib.ps 122.83 KB -- b96779082a517847cea685f91457c5d9b0ff0bd5 5/8/2015
Chapter04.ps 20.27 KB -- 9bb9279924d2c17902c692ff73f62397cefed45c 5/8/2015
Chapter05.ps 17.28 KB -- 2366f697457ef2203a6bd07a3c0c6da9b27c699b 5/8/2015
Chapter06.ps 83.91 KB -- 44d02327ea865f240c91362ceb9117ee5924f05a 5/8/2015
Chapter07.ps 66.68 KB -- 48a9673ab8d2361cf96edc8e45c40c3146fd9569 5/8/2015
Chapter08.ps 16.83 KB -- 93029d97d1c52366dc3253d2a161085f1330eb84 5/8/2015
Chapter09.ps 339.72 KB -- 706704edd762671fd7e6e5a2f65ff2d51efcbc57 5/8/2015
rex_ataglance.ps 16.09 KB -- bd6999f3073523b618dac098c1ae6da70f41e6dc 5/8/2015
rex7_isa -- Folder -- --
README 10.12 KB -- 440d27d21410289fc83d443c75f1c6db7a09d243 5/8/2015
config.tar 325.5 KB -- 05ab42025d836659b822f21ee858b59eb0f36735 5/8/2015
qnxRex7.3_dist_17Aug2001.tar.zip 3930.41 KB -- 2166f6638b0ffab5f5d480874acb463370266d12 5/8/2015
rexDoc.pdf 3407.56 KB -- b9735be8d0f78b82bcbbeeb8b519ccef809fb62d 5/8/2015
rex_13Oct2005.pdf 5429.27 KB -- de53bb437f89e357ec3c5568d0f479cd53647f2b 5/8/2015
rex7_pci -- Folder -- --
Configuring ANTEC.doc 41 KB -- 148fd9b6458d3d85e73de20e7d2a2889850aa206 5/8/2015
README_INTERRUPTS 2.24 KB -- 05d198eb50c749a8cbde0ce37e769835516adc03 5/8/2015
README_SUPPORTED 0.23 KB -- f5c5aecfa50ba43d24feb7f13408868c2279c95c 5/8/2015
antec.tar.zip 764.33 KB -- 5770befde9d3a5cd6485824fee28af7f78edfe8d 5/8/2015
jed.tar.gz 556.54 KB -- 8541b4d43964fb795675858a8809a9c35c96aab8 5/8/2015
profibus_Rex80smp_25May2011.tar.gz 4085.95 KB -- d3c805fc6f549fc1dba1dfba9a2c9cb614832ff5 5/8/2015
qnx621_Rex80_15Oct2010.tar.gz 3324.28 KB -- 7186eae87a4a20cdb1010d1ad75a2417aff1efce 5/8/2015
qnx630Rex78_31Oct2006.tar.gz 2997.68 KB -- 87299a87c326ab82ce333f37368de2f8a2492c24 5/8/2015
qnx632_Rex79_8Oct2009.tar.gz 3649.88 KB -- 134ae797794bf8530a3e55738762cfd7048ac254 5/8/2015
qnx632_Rex80_15Oct2010.tar.gz 3710.85 KB -- 5eb9768ba0c287210eb3903fea4fcd4146123f64 5/8/2015
qnx640_Rex79_8Oct2009.tar.gz 3595.06 KB -- 134ae797794bf8530a3e55738762cfd7048ac254 5/8/2015
qnx640_Rex79smp_28Jan2011.tar.gz 4040.14 KB -- 2707fabea0713bcb2f91fa08b6dfda5f5c9b4741 5/8/2015
qnx640_Rex80_13Jan2012.tar.gz 3593.12 KB -- 8c4d0ef493040f2d7a2868085cf8dbabcdcd45a2 5/8/2015
qnx640_Rex80smp_2May2012.tar.gz 3755.71 KB -- 7bc331d4e95d5d3a557c1765880126c4cc11d64e 5/8/2015
ras.tar 480 KB -- 20209081f629f06ce811a72c2a3f78a354ec9b9c 5/8/2015
rtpLocal_4Oct2002.tar 9060 KB -- 3bd6bb6896d6fcae9b421e1a2fd40cbbc945c649 5/8/2015
rtpRex76_25Apr2003.tar.zip 2686.69 KB -- b0ccd418b4cb3ed531ae371ede28520e9dbb095d 5/8/2015
rtpRex77_29Dec2005.tar.gz 5771.46 KB -- 0c704f9447443ca6a81d5a9d4ac252bb5e8944a3 5/8/2015
rtpRex78_31Oct2006.tar.gz 1691.15 KB -- fbaee345dd032212b107eafbed33f1df9ad77fe6 5/8/2015
rtpRex79_11Jan2010.tar.gz 3341 KB -- 3c128eb15c4e809714217da0f5f16a51e4a6bb02 5/8/2015
rtpSpot_7Apr2008.tar.gz 89.25 KB -- bd068e78cb8d9de4c048d982f349951f27677788 5/8/2015
Old -- Folder -- --
antec.tar.zip 765 KB -- 5770befde9d3a5cd6485824fee28af7f78edfe8d 5/8/2015
Configuring ANTEC.doc 41 KB -- 148fd9b6458d3d85e73de20e7d2a2889850aa206 5/8/2015
HowToGetStartedWithRex.pdf 194 KB -- a5c43649c24d95e01392d45e836dbb6129e54ea3 5/8/2015
README_INTERRUPTS.txt 3 KB -- 05d198eb50c749a8cbde0ce37e769835516adc03 5/8/2015
README_SUPPORTED.txt 1 KB -- f5c5aecfa50ba43d24feb7f13408868c2279c95c 5/8/2015
REXdistributions -- Folder -- --
linux_rex82_1Sep2016.tar.gz 6448 KB -- 2680701c3f176ed821d120c9ad6be50442b935fc 8/29/2016
linux_rex822_25Oct2016.tar.gz 6482 KB -- c2b90c1810d9c8db09a83d156a747e9fcf2d6144 10/28/2016
linux_rex823_15Feb2017.tar.gz 1995 KB -- b7f773493c19d78d549635348684a0eb965b4041 2/2/2017
qnx621_Rex80_15Oct2010.tar.gz 3325 KB -- 7186eae87a4a20cdb1010d1ad75a2417aff1efce 5/8/2015
qnx630Rex78_31Oct2006.tar.gz 2998 KB -- 87299a87c326ab82ce333f37368de2f8a2492c24 5/8/2015
qnx632_Rex79_8Oct2009.tar.gz 3650 KB -- 7932cd4249adc5f1ae671e342095712562a38cfb 5/8/2015
qnx632_Rex80_15Oct2010.tar.gz 3711 KB -- 5eb9768ba0c287210eb3903fea4fcd4146123f64 5/8/2015
qnx640_Rex79_8Oct2009.tar.gz 3596 KB -- 134ae797794bf8530a3e55738762cfd7048ac254 5/8/2015
qnx640_Rex79smp_28Jan2011.tar.gz 4041 KB -- 2707fabea0713bcb2f91fa08b6dfda5f5c9b4741 5/8/2015
qnx640_Rex80_13Jan2012.tar.gz 3594 KB -- 8c4d0ef493040f2d7a2868085cf8dbabcdcd45a2 5/8/2015
qnx640_Rex80smp_2May2012.tar.gz 3756 KB -- 7bc331d4e95d5d3a557c1765880126c4cc11d64e 5/8/2015
qnx650_sp1_rex8.1smp_11May2016.tar.gz 3890 KB -- 7af4bdea86b83839d5c0680ca5b282f6fd85ab53 5/8/2015
qnx650_sp1_Rex80_17Sep2014.tar.gz 3623 KB -- 539ee529df92bd2a57058cd8c62c696b2990abd2 5/8/2015
qnx650_sp1_Rex80smp_17Sep2014.tar.gz 3802 KB -- 539ee529df92bd2a57058cd8c62c696b2990abd2 5/8/2015
README.txt 1 KB -- f6fa775031804ab224a98e2f861f8fead625f1dd 5/8/2015
rtpRex77_29Dec2005.tar.gz 5772 KB -- 0c704f9447443ca6a81d5a9d4ac252bb5e8944a3 5/8/2015
rtpRex78_31Oct2006.tar.gz 1692 KB -- fbaee345dd032212b107eafbed33f1df9ad77fe6 5/8/2015
rtpRex79_11Jan2010.tar.gz 3341 KB -- 3c128eb15c4e809714217da0f5f16a51e4a6bb02 5/8/2015
rextools -- Folder -- --
copywrite.txt 0.74 KB -- 4ab20e645b0a4b9159669c878bc9c0b5bc83e011 5/8/2015
cpu_conv.tar.gz 151 KB -- cd53af755923d376028e1537cc5d02aba522d0ec 5/8/2015
crmerge.zip 10287.62 KB -- e70a768c4b0b5adc62c8ed8922b59f41041b853c 5/8/2015
Fedora.zip 640097.09 KB -- dca2bc0e6ebb553fab1d4ac225ba366c0bbf96c5 5/8/2015
lsrForVMware.tar.gz 1229.63 KB -- 70818fb186c714ba29a985d8394e9df0e1dad719 5/8/2015
MatlabRextools.tar.gz 475.27 KB -- 0a74894dc19c2a7eee64d3d63e92ed7dc0fa3745 5/8/2015
MatlabRextools.zip 491.15 KB -- 88caa5f28a1208c1519f27107729a4e5a6c4211f 5/8/2015
mrdr.zip 234.9 KB -- 920d12bdf1c0a0b157f16703632c68e87d140866 5/8/2015
OrbitView.zip 2104.11 KB -- 92c346e7ed3f88f0259707a44ab61c576c6833c3 5/8/2015
RedHat9.zip 601252.74 KB -- 5e268680aa12f2d2c479ce961bc303a65d42c589 5/8/2015
rextools.26mar02.tar.Z 57579.71 KB -- 4028e3b79e498e69375baecd463ce4d08a9fc3cb 5/8/2015
rtpRextools_19Nov2004.tar.gz 103.66 KB -- 0e3607f5a6c4ffd49dd070745a1b48d68bbc5900 5/8/2015
Rextools.tar.gz 44358 KB -- 9f5c9ea538cb87915af73d7a3843ced3d2083a7b 2/2/2017
vex -- Folder -- --
GLvex62_sockets_Win2000.zip 242.48 KB -- 2f775c28483a320d6596339aa03222a65835c9f0 5/8/2015
GLvex70_Linux_24Jul2003.tar.gz 486.5 KB -- cb67c0bec3a8b3b06e6b1106264415b915628876 5/8/2015
GLvex75_Linux_19May2009.tar.gz 625.49 KB -- aed06018378fc7cac62f6f60ed3126b3b36fb9da 5/8/2015
glvex_sockets.zip 932.27 KB -- 91c49fe687752f5d3e0a17ad4a2f0ba025661cf9 5/8/2015
GLvex.zip 139.1 KB -- 15f5ee5ae39d7c99dd1ef28c61c695b2d470b97c 5/8/2015
GLvex_source.tar.gz 95 KB -- f3959de3de98cc039a433a8547f3c6c56bd4b04f 5/8/2015
photocellSchematic.ps 56.93 KB -- 3cd1a0768491b4f10077aa5b52aaef1cd7789003 5/8/2015
QtGLvex74_Linux_24Sep2008.tar.gz 4061.76 KB -- e6fefc10d1b4e8a846c6fc81ac173b09a39ca3be 5/8/2015
QtGLvex75_Linux_19May2009.tar.gz 5805.15 KB -- 82bd3616ef6eaf56d5f131cdd834f24981ca668d 5/8/2015
QtGLvex77_Win32_21Dec2010.zip 6717.83 KB -- 739a0d2e7952f22a2137b8b4005bf74bd99b6e2e 5/8/2015
QtGLvex77_Win64-2010_24Oct2012.zip 9591.72 KB -- 781be02ea47d80af8c1f1af136dfa867c1ed8483 5/8/2015
QtGLvex77_Win64_21Dec2010.zip 8035.41 KB -- aa9ae98080467c48517708d24872fc29527921a1 5/8/2015
Vex_83_source.tar.gz 141777 KB -- 978ac2abcfa94564a53cc578f4bed329eb247308 8/29/2016
Vex_8.3.tar.gz 140161 KB -- 20856fe5c85740014f5cdddfea0b8ffb796b92e6 2/2/2017
 
 
This page last modified: May 08, 2015